Dit zijn de goede doelen voor 2022

Bibliotheek Helmond

In het Burgemeester Geukerspark tegenover de Bibliotheek Helmond wordt volop gewerkt aan een speeltuin.  De speeltoestellen worden momenteel gemonteerd om speciaal voor kinderen een unieke plek te bieden: de Verhalenspeeltuin in hartje Helmond.

Een speeltuin waar naast spelplezier ook taal, lezen en verhalen centraal staan. De bibliotheek gaat een aanvullend educatief programma verzorgen samen met basisscholen en kinderopvang.

Ons doel betreft het deelproject “Boekjes en Babbels in het Park”, gericht op de leesbevordering en taalontwikkeling van 1 t/m 4 jarigen, op een (inter-)actieve en plezierige wijze.

Méér Muziek in de Klas Helmond

De stichting Méér Muziek in de Klas Helmond zet zich in voor structureel goed muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Helmond. Zij doet dit door bewustwording, deskundigheidsbevordering, eigentijds lesmateriaal, verankering en financiering.

Met de donatie kan een Méér Muziek in de Klas-koffer worden samengesteld. Een prikkelend hulpmiddel, dat op elke Helmondse school ingezet gaat worden en waarin muziek en techniek mooi samen vallen met de bijgeleverde opdrachten en materialen.

Antoon van Dijkschool

De Antoon van Dijkschool is een regioschool (Peelland-Helmond) voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Helmond. De school biedt onderwijs/zorg voor leerlingen van 4 t/m 18 jaar met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking.

De school bestaat uit een afdeling SO (speciaal onderwijs) en VSO (voortgezet speciaal onderwijs). In samenwerking met stichting ORO wordt er buitenschoolse opvang op de school verzorgd.

Voor de herinrichting van de buitenruimte is er behoefte aan de aankoop van een nieuw speeltoestel.

Stichting Helmondse Sporthelden

De Stichting Helmondse Sporthelden zet zich in voor het bevorderen van een gezonde levensstijl voor (kansarme) Helmondse kinderen en kinderen met een beperking door het organiseren van sportclinics en sportevenementen. Zij doen dit samen met bekende Helmondse (oud-)sporthelden en in samenwerking met Helmondse scholen, organisaties, verenigingen en stichtingen.

Met de donatie zal een gericht sportevenement worden georganiseerd.

Verrassingsdoel

Tja…..een verrassing

ROC Ter Aa
Keizerin Marialaan 2
5702 NR Helmond
Dhr. René Coolen
Programmering / PR / Communicatie
rmcoolen@gmail.com
+31 6 24 34 91 96
Mw. Antoinette Knoet-Michels
Sponsorwerving
antoinette@knoetmichels.nl
+31 6 15 07 74 93
Dhr. Sjoerd van Ierssel
Sponsorwerving
sierssel@abenslag.nl
+31 6 20 05 67 38
Mw. Femke Mol
Secretariaat
femke@aartsrisicoadvies.nl
+ 31 492 74 51 52
Alle rechten voorbehouden
2atwork.com